Facultade de Comercio

Distribución de Grupos Teoría e Práctica

Curso académico 2022/2023

Nota: a distribución de grupos e provisional, e esta suxeita a moficiacións ata que finalice a matricula.

Primeiro Curso

Segundo Curso

Terceiro Curso

Cuarto Curso