Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Comisión de Calidade

Funcións

As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía de Calidade (SGC), así como con todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.