Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Igualdade

O Distintivo de Igualdade

O Distintivo de igualdade xorde co fin de visibilizar e de recoñecer pública e institucionalmente o esforzo de moitas persoas que, na nosa universidade, loitan día a día por investigar, ensinar, transferir, xestionar e producir coñecemento científico, incorporando a mirada de xénero e feminista. Esta iniciativa pretende recoñecer o traballo dos centros, das escolas e das facultades no eido do fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e, deste xeito, conquerir unha universidade máis humana, igualitaria e xusta.

A Facultade de Comercio obtivo o Distintivo de Igualdade o 18 de marzo de 2024.

Distintivo de Igualdade

Docencia con perspectiva de xénero

Guías

Premios Egeria para a inclusión da perspectiva de xénero TFG e TFM

Investigación

Recursos contra as violencias machistas

Puntos lila

Punto lila virtual

Conciliación e corresponsabilidade

Actividades