Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Delegación de Alumnado

A Delegación de alumnado da Facultade de Comercio é un órgano colexiado dos representantes estudantís: a expresión da vontade libre e democrática do estudantado da universidade. Encárgase de coordinar as iniciativas encamiñadas á defensa dos dereitos do estudantes da facultade, sen ningún tipo de discriminación.

Coopera co resto dos membros da comunidade universitaria e promove aquelas actividades que supoñan unha mellora e unha ampliación da formación humanística, científica e cultural do estudantado. Así mesmo, facilítalle información ao estudantado e trata de solucionar calquera irregularidade que chega ao seu coñecemento nos eidos en que transcorre a súa actuación.

Membros

REPRESENTANTES NA XUNTA DE FACULTADE

Estudantado delegado de curso

GRAO EN COMERCIO

Delegad@:

Delegad@: —

Delegad@:

Delegad@: