Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Instalacións e Servizos

Recursos Materiais

Edificios

A Facultade de Comercio da Universidade de Vigo ten as súas instalacións repartidas en dous edificios, sitos un fronte ao outro na rúa do Conde de Torrecedeira: o edificio central e un edificio anexo con instalacións compartidas coa Escola de Enxeñaría Industrial (EEI) da Universidade de Vigo.

Aulas Docentes

Usos habituais: Docencia (teoría e práctica).

Dotadas de conexión eléctrica para o alumnado, ordenador fixo, proxector, micrófono e altofalantes.

Nº de Aula: 011 Aula

Edificio: Central

Andar: Baixo

Nº de Aula: 012 Aula

Edificio: Central

Andar: Baixo

Nº de Aula: 207 Aula

Edificio: Central

Andar: Segundo

Nº de Aula: 208 Aula

Edificio: Central

Andar: Segundo

Nº de Aula: 306 Aula

Edificio: Central

Andar: Terceiro

Nº de Aula: 307 Aula Isaac Díaz Pardo

Edificio: Central

Andar: Terceiro

Nº de Aula: 308 Aula

Edificio: Central

Andar: Terceiro

Nº de Aula: A214 Aula

Edificio: Anexo

Andar: Segundo

Nº de Aula: A215 Aula

Edificio: Anexo

Andar: Segundo

Nº de Aula: A216 Aula

Edificio: Anexo

Andar: Segundo

Nº de Aula: A217 Aula

Edificio: Anexo

Andar: Segundo

Nº de Aula: A311 Aula

Edificio: Anexo

Andar: Terceiro

Nº de Aula: A312 Aula

Edificio: Anexo

Andar: Terceiro

Seminarios

Usos habituais: Docencia (teoría e práctica).

Dotadas de conexión eléctrica para o alumnado, ordenador fixo, proxector, micrófono e altofalantes.

Nº de Aula: 109 Seminario Antía Cal Vázquez

Edificio: Central

Andar: Primeiro

Nº de Aula: 113 Seminario Valentín Paz Andrade

Edificio: Central

Andar: Primeiro

Aulas de Informática

Usos habituais: Docencia (teoría e práctica).

Dotadas de conexión eléctrica para o alumnado, ordenadores fixos, proxector, micrófono e altofalantes.

Nº de Aula: 209 Aula de Informática 4

Edificio: Central

Andar: Segundo

Nº de Aula: 210 Aula de Informática 2

Edificio: Central

Andar: Segundo

Nº de Aula: 212 Aula de Informática 1

Edificio: Central

Andar: Segundo

Nº de Aula: 309 Aula de Informática 5

Edificio: Central

Andar: Terceiro

Nº de Aula: 310 Aula de Informática 6

Edificio: Central

Andar: Terceiro

Nº de Aula: A213 Aula de Informática 3

Edificio: Anexo

Andar: Segundo

Laboratorios de Idiomas

Usos habituais: Docencia de idiomas.

Dotados de ordenador fixo, proxector, micrófono e altofalantes.

Nº de Aula: 211 Laboratorio de Idiomas

Edificio: Central

Andar: Segundo

Nº de Aula: A310 Laboratorio de Idiomas

Edificio: Anexo

Andar: Terceiro

Outras Infraestructuras do Centro

Despachos PDI

O centro conta con 41 despachos para o profesorado repartidos nos dous edificios. Parte do profesorado comparte docencia e investigación con outros centros.

Delegación de Alumnado

A delegación de alumnado ten un espazo reservado no primeiro andar do edificio central.

Sala de Xuntas

A sala de xuntas está ubicada no primeiro andar do edificio central. O seus usos habituais son reunións dos distintos órganos colexiados do centro, reunións do profesorado, celebración de eleccións a membros de órganos colexiados, sinatura de convenios e reunións con membros da comunidade universitaria.

Salón de Actos

O salón de actos, no primeiro andar do edificio central, ten capacidade para 86 persoas e conta con vídeo proxector, pantalla, equipo multimedia e megafonía, aire acondicionado, calefacción, e espazo adaptado para cadeiras de rodas.

Sala de Lectura

A sala de lectura da Facultade de Comercio é un amplo espazo habilitado para que o alumnado poida realizar tarefas de lectura e estudo. Conta con 52 postos de lectura distribuídos en 13 mesas dotadas de iluminación directa.

Biblioteca

A biblioteca da Facultade de Comercio dispón de numerosos fondos vinculados ao ámbito económico-empresarial. Ofrece, entre outros, os servizos de lectura e consulta en sala, préstamo, consulta e préstamo de bibliografía recomendada, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica e consulta a recursos electrónicos contratados pola Biblioteca (bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, etc.).

Ademais dos fondos bibliográficos situados nas propias instalacións da biblioteca, é posible o acceso a todos os fondos bibliográficos e documentais da Universidade mediante o préstamo intercentros e a conexión a unha extensa colección de revistas electrónicas e bases de datos.

Desde a web da Biblioteca Universitaria accédese ao catálogo, os servizos e os recursos bibliográficos e electrónicos de todas as bibliotecas da Universidade.

Servizos Xerais

Conexión sen Fíos

O edificio da facultade dispón de conexión sen fíos á rede da universidade e, a través dela, á Internet. Todos os membros da comunidade universitaria teñen acceso a este servizo mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola universidade.

Recursos Docentes en Rede

Como apoio á actividade docente presencial, a Universidade de Vigo pon a disposición do profesorado a plataforma informática Moovi con recursos en liña destinados a teleformación.

Servizo de Cafetaría

O centro dispón de servizo de cafetaría no edificio central.

Armarios de Almacenaxe

Existen armarios persoais pechados onde o estudantado pode gardar as súas pertenzas persoais.