Facultade de Comercio

Comisión de Avaliación por Compensación

Composición

PRESIDENTA

SECRETARIA

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR

ESTUDANTADO GRAO