Facultade de Comercio

Comisión Permanente

Composición

EQUIPO DECANAL

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR

ESTUDANTADO GRAO

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS