Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Calendario de Exames do Grao en Comercio

Curso académico 2023/2024

Aulas para todos os exames:  306/307 (Fac. de Comercio)

Primeiro Cuadrimestre

Vista en modo axenda

Vista en modo semana

Segundo Cuadrimestre

Vista en modo axenda

Vista en modo semana

Convocatoria Extraordinaria de Xullo

Vista en modo axenda

Vista en modo semana

Convocatoria de Fin de Carreira (2022_23)

Período de Exames: del 02/10/2023 al 20/10/2023 –AULA 11, AULA 217

Condicións para a Matrícula de Fin de Carreira:

  • Máximo de 24 E.C.T.S. para concluir os estudos. En esta cifra non se terán en conta os créditos do T.F.G.
  • Pode tratarse da primeira matrícula do T.F.G. Se garantizará que transcurra un período mínimo de 4 semanas desde o inicio do curso hasta a fecha de defensa do T.F.G.
  • A matrícula se formalizará por a totalidade dos E.C.T.S. que resten para finalizar o Grao.
    En caso de presentarse ós exames e non superar algunha materia, solamente se terá dereito a presentarse no mes de Xullo.

Traballo Fin de Grao (T.F.G.)

CURSO 2022_23.- O alumnado que este matriculado do TFG no curso académico 2022-2023, poderá ser evaluado do T.F.G. no mes de Setembro, sempre que só lle quede o T.F.G. para finalizar, sen necesidade de matricularse novamente.
NOTA.- porse en contacto co coordinador da materia para mais información.