Facultade de Comercio

Equipo Decanal

O equipo decanal do centro está composto polos seguintes membros:

DECANA

Consuelo Currás Valle

SECRETARIA DO CENTRO

María Jesús Barsanti Vigo

VICEDECANOS/AS

VICEDECANO DE RELACIÓNS EXTERNAS E ALUMNADO

Jacinto González Dacosta

VICEDECANO DE INTERCAMBIOS E RELACIÓNS INTERNACIONAIS

Emilio García Roselló

VICEDECANA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Mª del Carmen Padín Fabeiro

SECRETARÍA DO DECANATO