Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Equipo Decanal

O equipo decanal do centro está composto polos seguintes membros:

DECANA

SECRETARIA E COORDINADORA DE CALIDADE

VICEDECANOS/AS

VICEDECANO DE RELACIÓNS EXTERNAS E ALUMNADO

VICEDECANO DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS, INNOVACIÓN E CAPTACIÓN

VICEDECANA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

SECRETARÍA DO DECANATO

ENLACE DE IGUALDADE