Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Recoñecemento de Créditos no Grao en Comercio

Normas básicas:

  1. Sempre que a titulación de destino pertenza á mesma rama que a de orixe, serán obxecto de recoñecemento un número de créditos que sexa polo menos o 15 por cento do total de créditos do título (36 ECTS), correspondentes a materias de formación básica da dita rama.
  2. Serán tamén obxecto de recoñecemento os créditos obtidos naquelas outras materias de formación básica cursadas pertencentes á rama de destino.
  3. O resto dos créditos poderán ser recoñecidos pola universidade tendo en conta a adecuación entre as competencias e os coñecementos adquiridos, ben noutras materias ou ensinanzas cursadas polo estudante ou ben asociados a unha previa experiencia profesional e os previstos no plan de estudios ao que teñan carácter transversal.

Formación Básica do Grao en Comercio

A formación básica do Grao en Comercio queda recollida no seguinte cadro:

FORMACIÓN BÁSICA DO GRAO EN COMERCIO
RAMA DE COÑECEMENTO: CIENCIAS
MATERIA NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS
MATEMÁTICAS 6
RAMA DE COÑECEMENTO: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
MATEMÁTICAS: ESTATÍSTICA 6
SOCIOLOXÍA: SOCIOLOXÍA DO CONSUMO 6
ECONOMÍA: ECONOMÍA ESPAÑOLA E MUNDIAL 6
ECONOMÍA: MICROECONOMÍA 6
ECONOMÍA: MACROECONOMÍA 6
EMPRESA: FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 6
EMPRESA: PRINCIPIOS DE XESTIÓN RESPONSABLE 6
EMPRESA: MATEMÁTICAS COMERCIAIS 6
EMPRESA: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE 6
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA: 60 CRÉDITOS ECTS

Recoñecemento de créditos no Grao en Comercio para os Técnicos/as Superiores en Formación Profesional

Recoñecemento de créditos no Grado en Comercio para os estudos de Diplomado en Ciencias Empresariais

Máis información, normativa e impresos na páxina da Universidade de Vigo