Facultade de Comercio

Search
Close this search box.

Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Comercio recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración de todo o alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas